~ღ 翔霏製ღ ~部落格小物 公+母 可愛小猴子+彩色轉動時計 
 ↓ 


這次畫2隻可愛小猴 希望大家喜歡
語法請點我翔霏作品素材皆取自網路加工

如造成原創不悅請告知 

翔霏將立即移除

貼心小教學:


如果遇到888解決方法 引用後遇到888文章已經貼上 先複製下來 圖的可以直接剪下 文章請先貼表情例如→ 只要是圖示就都可剪下 再隨便打個例如→888或123 然後先發表出去 再回來把剛剛的文章貼上即可!如有任何問題或疑問 歡迎告知翔霏!


(新來的朋友看這邊唷!)小玩意語法張貼教學


管理部落格 →管理自定欄位→ 可自行設定五個自定欄位(為上限)


 如果還是不懂可參考 小玩意張貼圖文教學★本站自製作品巳申請註作權,請別移除我的LOGO★

 <p align=center>&nbsp;↓ </p>
<div class=msgcontent>
<table border=5 cellSpacing=3 cellPadding=3 bgColor=#ffffff>
<tbody>
<tr>
<td colSpan=2><font color=#ff0000>
<p align=center>
<p align=center><embed height=250 type=application/x-shockwave-flash width=160 src=http://0.mms.blog.xuite.net/0/d/d/f/18192063/blog_2537857/dv/59338144/59338144_0.swf allowscriptaccess="never" wmode="transparent"> <embed height=250 type=application/x-shockwave-flash width=160 src=http://0.mms.blog.xuite.net/0/d/d/f/18192063/blog_2537857/dv/59338144/59338144_1.swf allowscriptaccess="never" wmode="transparent"> </embed>
<p align=center>這次畫2隻可愛小猴 希望大家喜歡</p>
</embed></font>
<tr>
<td><font color=#80ff00><font color=#ff0000><font color=#80ff00><font color=#ff0000><font color=#80ff00><font color=#ff0000><font color=#80ff00><font color=#ff0000><font color=#80ff00><font color=#ff0000><strong><font color=#80ff00><font color=#ff0000><strong><font color=#80ff00><font color=#ff0000><font color=#80ff00><font color=#ff0000><font color=#80ff00><font color=#ff0000><font color=#80ff00><font color=#ff0000><font color=#80ff00><font color=#ff0000><font color=#80ff00><font color=#ff0000><strong><font color=#80ff00><font color=#80ff00><font color=#7f7f00><font color=#000000><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru0504/article?mid=2090&amp;prev=-1&amp;next=2072">
<p align=center><font color=#000000>語法請點我</font></p>
</a></font></font></font></font></strong></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></strong></font></font></strong></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></td></tr></tr></tr></tr></tr>&nbsp;
<tr>
<td>
<div style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/"><font color=#c00000>翔霏</font></a><font color=#c00000>作品素材皆取自網路加工 </font></div>
<div style="TEXT-ALIGN: center"><font color=#c00000>如造成原創不悅請告知&nbsp; </font></div>
<div style="TEXT-ALIGN: center"><font color=#c00000>翔霏將立即移除<img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/5.gif" /></font></div></td></tr>
<tr>
<td colSpan=2>
<p align=center><font color=#007f40>貼心小教學: </font></p>
<p align=center><font color=#ffffff><font color=#007f40>如果遇到888解決方法 引用後遇到888文章已經貼上 先複製下來 圖的可以直接剪下 文章請先貼表情例如→ <img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/5.gif" />只要是圖示就都可剪下 再隨便打個例如→888或123 然後先發表出去 再回來把剛剛的文</font>章貼上即可!</font></p>
</td></tr>
<tr>
<td colSpan=2>
<p align=center><font color=#8000ff>如有任何問題或疑問 歡迎告知翔霏!<img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/1.gif" /></font></p>
<p align=center><font color=#8000ff>(新來的朋友看這邊唷!)小玩意語法張貼教學</font></p>
<p align=center><font color=#8000ff>管理部落格 →管理自定欄位→ 可自行設定五個自定欄位(為上限)</font></p>
<p align=center><font color=#8000ff>&nbsp;如果還是不懂可參考 </font><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/article?mid=421"><font color=#c00000>小玩意張貼圖文教學</font></a></p>
</td></tr>
<tr>
<td colSpan=2>
<div class=msgcontent align=center><font size=2 face=新細明體>★本站自製作品巳申請註作權,請別移除我的LOGO★</font></div>
<div class=msgcontent align=center><font color=#ffffff size=2 face=新細明體></font>&nbsp;</div>
<div class=msgcontent align=center><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt"></span><strong><font color=#ffffff><a title=歡迎來到翔霏寶貝屋! href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/"><img src="http://0.share.photo.xuite.net/z999733/10ddf5e/5459541/212594953_x.jpg" /></a></font></strong></span></div>
<div style="TEXT-ALIGN: center" class=msgcontent align=center>
<div style="TEXT-ALIGN: center">
<div style="TEXT-ALIGN: center">
<div style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/tw/"><font color=#ffffff size=2><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" alt="""""""" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.5/tw/88x31.png" ?? /></font></a><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt"><font color=#ffffff></font></span></span></span></div></div></div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div></td></tr></tbody></table></div>
<p align=center>↑</p>

 


 


arrow
arrow
    全站熱搜

    小霝 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()