~ღ 翔霏製ღ ~部落格小物 黑影 分段式公告欄 母親節計日器+時計  


 ↓


 


語法請點我
翔霏作品素材皆取自網路加工
如造成原創不悅請告知 

翔霏將立即移除

如有任何問題或疑問 歡迎告知翔霏!


(新來的朋友看這邊唷!)小玩意語法張貼教學


管理部落格 →管理自定欄位→ 可自行設定五個自定欄位(為上限)


 如果還是不懂可參考 小玩意張貼圖文教學9如何使用原始碼複製引用文章 10解決無法複製Flash檔教學補充XP圖文自製分享

 

感謝min提供素材
<p align=center>&nbsp;↓ </p>
<p align=center></p>
<table class=main border=0 cellPadding=10 width=530>
<tbody>
<tr>
<td bgColor=#000000><font color=#c00000>
<p align=center><font color=#c00000><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru0504/article?mid=2139&amp;prev=-1&amp;next=2128"></a><font color=#ffff00>
<p align=center><embed height=200 type=application/x-shockwave-flash width=160 src=http://0.mms.blog.xuite.net/0/d/d/f/18192063/blog_2537857/dv/59999979/59999979_0.swf flashvars="MyTxt=第一段文字敘述#第二段文字敘述#無限段文字敘述#以此類推唷!#距離母親節還有...#隨便找個空位安插計日器文字敘述&amp;v_t=2012/05/14" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"> <embed height=200 type=application/x-shockwave-flash width=160 src=http://0.mms.blog.xuite.net/0/d/d/f/18192063/blog_2537857/dv/59999979/59999979_1.swf flashvars="MyTxt=第一段文字敘述#第二段文字敘述#無限段文字敘述#以此類推唷!#距離母親節還有...#隨便找個空位安插計日器文字敘述&amp;v_t=2012/05/14" wmode="transparent" allowscriptaccess="never">
<p align=center></p>
&nbsp;</embed>
<p align=center><font color=#ffff00><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru0504/article?mid=2268&amp;prev=-1&amp;next=2259"></a></font><font color=#ffff00><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru0504/article?mid=2286&amp;prev=-1&amp;next=2277">
<p align=center><font color=#ffff00>語法請點我</font></p>
<p align=center></p>
</a>
<p align=center></p>
</font>
<p align=center></p>
</embed></font>
<p></p>
<p align=center></p>
</font>
<p align=center><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/article?mid=45332&amp;prev=-1&amp;next=45145"></a></p>
<p align=center><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt"><font color=#ffffff><font color=#c00000><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/"><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt"><font color=#ffffff><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/"><font color=#c00000>翔霏</font></a><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/"></a></font></span></span></span></a></font><font color=#c00000>作品素材皆取自網路加工 </font></font></span></span>
<p align=center></p>
<div style="TEXT-ALIGN: center" class=msgcontent align=center>
<div style="TEXT-ALIGN: center">
<div style="TEXT-ALIGN: center" align=center><font color=#c00000>如造成原創不悅請告知&nbsp; </font></div>
<div style="TEXT-ALIGN: center" align=center><font color=#c00000>翔霏將立即移除<img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/5.gif" /></font></div>
<p style="TEXT-ALIGN: center" align=center><font color=#8000ff>如有任何問題或疑問 歡迎告知翔霏!<img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/1.gif" /></font></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center" align=center><font color=#8000ff>(新來的朋友看這邊唷!)小玩意語法張貼教學</font></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center" align=center><font color=#8000ff>管理部落格 →管理自定欄位→ 可自行設定五個自定欄位(為上限)</font></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center" align=center><font color=#8000ff>&nbsp;如果還是不懂可參考 </font><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/article?mid=421"><font color=#c00000>小玩意張貼圖文教學</font></a></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center" align=center>
<table border=1 width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><font size=1 face=標楷體>9</font><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/article?mid=33652&amp;prev=-1&amp;next=33635"><font color=#ffff00 size=1 face=標楷體>如何使用原始碼複製引用文章</font></a><font color=#ffff00 size=1> </font></td>
<td><font color=#ffff00 size=1 face=標楷體>10</font><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/article?mid=33985&amp;prev=34003&amp;next=33974"><font color=#ffff00 size=1 face=標楷體>解決無法複製Flash檔教學補充XP圖文</font></a></td></tr></tbody></table></p>
<div style="TEXT-ALIGN: center" class=msgcontent align=center><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt"></span><strong><font color=#ffffff><a title=歡迎來到翔霏寶貝屋! href="http://tw.myblog.yahoo.com/ru6854/"><img src="http://0.share.photo.xuite.net/z999733/10ddf5e/5459541/212594953_x.jpg" /></a></font></strong></span></div>
<div style="TEXT-ALIGN: center" class=msgcontent align=center><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><strong><font color=#ffffff>自製分享</font></strong></span></div>
<div style="TEXT-ALIGN: center" class=msgcontent align=center><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><strong><font color=#ffffff></font></strong></span>&nbsp;</div>
<div style="TEXT-ALIGN: center" class=msgcontent align=center><span style="FONT-FAMILY: 新細明體; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt"><strong><font color=#ffffff>感謝min提供素材</font></strong></span></div></div></div></span></font></td></tr></tr></tr></tbody></table>
<p></p>
<p align=center>↑</p>


 


 


 


    全站熱搜

    小霝 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()